historia

| Drukuj |
Odsłony: 2206

Historia Tylicza sięga XIII w. Wówczas istniało osiedle Ornawa. W 1363 r. Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie, ufundował kościół, szkołę parafialną, mury obronne i zmienił nazwę na Miastko.  Później Tylicz podupadł , a do świetności powrócił za sprawą bp P. Tylickigo  w 1612 roku otrzymuje własny herb i przywileje oraz dzisiejszą nazwę Tylicz. Z tego okresu pochodzi czworoboczny rynek, drewniany kościół o konstrukcji zrębowej z rokokowym ołtarzem.

W 1743 przy drodze do Muszynki roku Łemkowie zbudowali drewnianą cerkiew z kwadratową wieżą.

W latach 1770 – 72 w okolicy Tylicza stacjonowali Konfederaci Barscy z Kazimierzem Pułaskim na czele. 

W XIX w po oddaniu linii kolejowej Tarnów-Muszyna nastąpił upadek handlu i zubożenie miasta,  a wytyczenie obecnej granicy polsko – słowackiej po I wojnie światowej spowodowało utratę praw miejskich i wyludnienie miejscowości. Po zakończeniu II wojny światowej w Tyliczu mieszkało 560 osób. Obecnie Tylicz to mała miejscowość turystyczna o idealnych warunkach do turystyki górskiej a zimą staje się ośrodkiem sportów zimowych.